cursus wijnbouwer-wijnmaker

De doelstelling is op 10 volle zaterdagen, verdeeld over het ganse wijnbouwseizoen zoveel mogelijk info en kennis te delen.

Iedere lesdag krijgt een vast stramien, d.w.z.: theorie en praktijk wijnbouw, theorie en praktijk wijn maken en technische degustatie. Tijdens de oogstperiode is er vrijblijvend de mogelijkheid om zelf de verwerking van de oogst uit te voeren bij een wijndomein.

 

Data van de cursus zijn: 14/3 - 28/3 - 11/4 - 25/4 - 16/5 - 30/5 - 5/9 -  12/9 - 31/10 - 14/11 .

Inschrijven kan door het inschrijvingsgeld (€ 300) over te schrijven op rekeningnummer BE 26 7370 2255 1129 met vermelding "wijnbouwcursus 2020".

Verder mailtje naar goessens.luc2@telenet.be met opgave NAAM, adres, telefoon/GSM.

Inschrijving is beperkt tot 25 personen.